Szczyty - część czeska

SZCZYTY ZLATOHORSKA VRCHOVINA 


L.p Nazwa szczytu Wysokość

Příčný Vrch 975 m.n.p.m

Solná Hora 868 m.n.p.m

Kutný vrch 868 m.n.p.m

Větrná 800 m.n.p.m

Výr 798 m.n.p.m

Jindřichová Vyhlídka 797 m.n.p.m

Hřebenny 775 m.n.p.m

Mała Kopa 772 m.n.p.m

Kraví hora 726 m.n.p.m

Zámecký vrch 702 m.n.p.m

Lysý Vrch 670 m.n.p.m.

Ďáblův kopec 664 m.n.p.m

Malá Stříbrná 649 m.n.p.m

Krwawa Góra (Sv. Rochus) 527 m.n.p.m

Svatý Roch 472 m.n.p.m

Vysoka (Ziębia Kopa) 451 m.n.p.m

Hranični Vrch 426 m.n.p.m

Příčný Vrch (975 m) (pol. Poprzeczna Góra, niem. Querberg)
Najwyższy szczyt całych Gór Opawskich (Zlatohorskiej Vrchoviny). Potężny masyw z płaskim (poprzecznym) grzbietem o długości ponad 3 km (stąd nazwa) wznoszący się nad Zlatymi Horami. Teren góry od średniowiecza związany jest z górnictwem. Wydobywano tutaj głównie złoto w kwarcytach oraz ołów, srebrno, miedź, piryt, żelazo itd. Jest to jedyna góra w Sudetach tak intensywnie eksploatowana górniczo. W podziemiach masywu znajduje się ponad 120 km korytarzy! Świadczy o tym wiele ogromnych zapadlisk (np. Velké pinky) oraz sztolni (np.Štola Marie Pomocná, Olovena Štola, Melchior, Žebračka). W przyszłości planuje się uruchomić podziemne trasy turystyczne. Jedna z nich już działa w Poštovní štola. Ostatnia kopalnia została zamknięta 20 lat temu.
Na długim grzbiecie Vrchu na północnym-wschodzie wyrastają Taborskie Skały, spore wychodnie z pięknymi i odległymi widokami oraz "kamienną piramidą"-punktem widokowym zbudowanym w 1886 r. Po drugiej stronie grzbietu wyrastają Hornické skály. Stoki szczytu były i są od wieków miejscem kultu religijnego. Na zachodnim zboczu znajdował się zespół kaplic, z największą św. Anny istniejącą już od XV w. przebudowaną w 1836 i bogato wyposażoną i obecnie jedyną zachowaną w ruinie. Modlili się tutaj górnicy z Horní Údolí, udający się do pracy oraz pielgrzymi. Na wschodnim zboczu położone jest Sanktuarium Matki Bożej Wspomożenia Wiernych (Maria Hilf). Pielgrzymowano tutaj od 1718 r. gdy nastąpiło objawienie się Maryi. Kościół zbudowano w 1834-41r. Co jeszcze bardziej zwiększyło ilość pielgrzymów. Powstała droga krzyżowa ze Zlatych Hor. Niestety reżim komunistyczny po II wojnie sprawił że miejsce zostało zdewastowane a w 1973 r. wysadzony, na szczęście już w 1994-95 odbudowano kościółek. Na południonym zboczu źródła mają rzeki Opawica i Olešnica. U podnóża leżą miejscowości: Zlate Hory, Dolní Údolí, Horní Údolí i Heřmanovice. Mimo tak dużej atrakcyjności szczytu nie ma tutaj dużego ruchu turystycznego, najwięcej osób odwiedza Maria Hilf, pozostałe miejsca są ciche. Sam wierzchołek nie jest widokowy, porośnięty świerkowym lasem, a w pobliżu stoi przekaźnik telekomunikacyjny.
Szlaki: bardzo gęsta sieć szlaków pozwala na bardzo dobre poznanie pozostałości po górnictwie w tym masywie. Głównym grzbietem przez Taborskie Skały i wierzchołek biegnie czerwony szlak ze Zlatych Hor do Heřmanovic. Inne godne polecenia trasy to górnicza czerwona ścieżka przyrodnicza oraz niebieski ze Zlatych Hor do Horní Údolí.Solná Hora (868 m) (pol. Solna Góra)
Szczyt w południowej części Gór Opawskich. Razem z Kravi Horą tworzą rozległy masyw, ciągnący się od wschodu na zachód. U podnóża góry leżą takie miejscowości jak Janov, Petrovice, Heřmanovice, czy Komora. Górę porastają głównie lasy świerkowe, obecne intensywne wyręby świerków sprawiają, że otwierają się widoki m.in na Biskupią Kopę (z tej perspektywy bardzo stromą) i Jeseniky, a przy dobrej widoczności na dalsze pasma Sudetów. Bardzo widokowym miejscem są łąki na zachodnim zboczu nad Heřmanovicami. Wierzchołek góry oznaczony jest metalową tabliczką. Mimo kilku węzłów szlaków turystycznych góra jest odludnym i cichym miejscem, co ma swój urok. 

Pobocznymi kulminacjami są: Kutný vrch (868 m), Hřebenny (775 m) i Ďáblův kopec (664 m), wznoszący się bezpośrednio nad Petrovicami. Na zachodnich stokach źródło ma Osobłoga, a w dolinie w Heřmanovicach Złoty Potok.
Szlaki: przez szczyt oraz przez Kutny Vrch przebiega żółty szlak z Biskupiej Kopy do Města Albrechtice. W pobliżu biegnie zielony z Petrovic do Třemešnej, niebieski do Komory oraz zielony z Heřmanovic do Komory.


Větrná (800 m) (pol. Wietrzna Góra)
Szczyt położony 2,5 km na południe od Biskupiej Kopy w środkowej części Gór Opawskich. Ma dość płaski i długi grzbiet oraz bardzo strome stoki: zachodni opadający w Dolinę Złotego Potoku w kierunku Zlatych Hor oraz wschodni opadający w dolinę wypływającej w pobliżu Osobłogi do Petrovic. Od południowego wschodu graniczy z masywem Solnej Hory. Wierzchołek góry jest skalisty, znajdują się tutaj spore odsłonięcia skalne, z których jeszcze kilka lat temu otwierały się widoki oraz zarastające gołoborze. Grzbietem góry biegnie granica krajów (pol. wojew.) ołomunieckiego i morawskośląskiego. Na północ od szczytu znajduje się popularna przełęcz Petrovy Boudy, biegnie tu też droga z Petrovic do Zlatych Hor. 

Szlaki: grzbietem góry biegnie żółty szlak z Biskupiej Kopy przez Solną Horę do Města Albrechtice.


Výr (798 m)
Wzniesienie jako północno-zachodnia kulminacja boczna masywu Příčnego Vrchu. Na wierzchołku znajduje się pojedyncza skała. Na stokach znajduje się słynne Sanktuarium Matki Bożej Wspomożenia Wiernych (Maria Hilf). 
Szlaki: przez szczyt biegnie niebieski szlak ze Zlatych Hor do Rejvizu. W pobliżu bardzo gęsta sieć szlaków.

Jindřichová Vyhlídka (798 m)

Wzniesienie w południowej części masywu Solnej Hory. Na wierzchołku niegdyś znajdowało się schronisko turystyczne o tej samej nazwie. Obecnie pozostał po nim tylko niewielki pomnik oraz ruiny. Z góry roztacza się piękny widok na Jeseniky z Pradziadem. Na wschód w dolinie Valštejnskiego Potoku znajduje się zaginiona obecnie wieś Valštejn. Nie przebiegają tutaj żadne szlaki (najbliższy żółty z Solnej na Kravi Horę), co sprawia, że jest to bardzo odludne miejsce.

Mała Kopa (772 m) (czes. Nad Petrovou chatou)
Szczyt jako kulminacja północna w masywie Větrnnej ze stromymi stokami. Polska nazwa może pochodzić od bliskości Biskupiej Kopy= dużej Kopy. Czeska nazwa związana jest ze schroniskiem Petrova Chata, które znajdowało się poniżej na popularnej przełęczy Petrovy Boudy. Do końca lat 90-tych od szczytu na przełęcz funkcjonował stok i wyciąg narciarski, obecnie zarastający..Kraví Hora (726 m) (pol. Krowia Góra)
Szczyt w południowej części Gór Opawskich. Razem z Solną Horą tworzą rozległy masyw, ciągnący się od wschodu na zachód. U podnóża góry leża takie miejscowości jak: Třemešná, Jindřichov, Janov, Hynčice i Valštejn. Wierzchołek jest poza szlakiem, ale obok jest drewniana wiata turystyczna. Nazwa góry pochodzi od bardzo rozległych i widokowych pastwisk na południowym stoku, do tej pory bardzo często spotkamy tutaj krowy. W pobliżu szczytu znajduje się metalowa wieża - obiekt wojskowy. Poniżej na południe ciągnęła się niegdyś rozległa, obecnie zaginiona wieś Valštejn. Obecnie zostało po niej zaledwie kilka domów oraz kapliczka. Mimo dość dużej ilości szlaków góra jest miejscem cichym i odludnym.
Szlaki: u pobliżu szczytu biegnie żółty z Biskupiej Kopy do Města Albrechtice. W pobliżu biegnie zielony z Petrovic do Třemešnej, niebieski z Jindřichova.

Zámecký vrch (702 m) (pol. Zamkowa Góra)
Szczyt jako północna kulminacja w masywie Příčnego Vrchu. Na wierzchołku od XIII w. Do XV wieku znajdował się potężny kamienny zamek Edelštejn. Zburzony po najeździe w 1467 r. Obecne rozległe ruiny, pozostałości wieży świadczą o wielkości twierdzy. Na północnym stromym stoku wzniesienia znajduje się ośrodek z wyciągiem narciarskim "Ski Příčna", jedyny w Górach Opawskich.
Szlaki: przez szczyt biegnie niebieski szlak ze Zlatych Hor do Rejvizu, w pobliżu górnicza

Lysý Vrch (670 m) (pol. Łysa Góra)
Szczyt w masywie Příčnego Vrchu. Wyrasta na północny-zachód od właściwego grzbietu. Charakteryzuje się bardzo stromymi stokami. Północny opada w dolinę rzeki Olešnice, w której znajduje się skansen górnictwa złota Zlatorudné Mlýny. Zaś południowy schodzi do Černego Jeziorka, rezerwatu przyrody. Na wierzchołku góry ciągną się dość spore kwarcytowe odsłonięcia skalne, u ich podnóża od strony południowej rozciąga się gołoborze. Świeże wyręby sprawiają, że ze szczytu roztaczają się widoki. 
Szlaki: południowym stokiem biegnie czerwony ze Zlatych Hor do Heřmanovic, północnym szlak rowerowy oraz żółty z Zlatorudnych Młynów do Maria Hilf.


Malá Střibrna (649 m) (pol. Mała Srebrna)
Wzniesienie przylegające od południowego wschodu do Srebrnej Kopy. Wznosi się nad niewielką miejscowością Janov. Dawniej po niemiecku nazywana była Silberkoppe (tak nazywano również Srebrna Kopę) ponieważ w jej stokach w miejscu zwanym Střibrny zleb poszukiwano srebra. W 1532 r. biskup ołomuniecki Stanisław Tchurzo pozwolił aby w Janovie powstało miasteczko górnicze, ale z powodu małej ilości minerału odstąpiono od tych planów. Na wierzchołku góry znajduje się maszt przekaźnikowy. Poniżej szczytu przy punkcie topograficznym na wys. 626 m. prawdopodobnie stała kamienna platforma widokowa o której mało wiadomo. Obecnie pozostała po niej dość duża sterta kamieni. Obok tego miejsca przy odsłonięciu skalnym znajdują się ruiny jakiejś budowli (czyżby schronu?) oraz resztki wyposażenia np.drzwiczki z pieca. Poniżej tego znajdują się porozrzucane bloki skalne pokryte mchem. To drugie gołoborze w Górach Opawskich. W okolicy nie prowadzi żaden szlak turystyczny przez co jest nieznana.

Krwawa Góra (527 m) (czes. Sv. Rochus)
Wzniesienie w masywie Biskupiej Kopy, bezpośrednio wznoszące się nad Rynkiem w Zlatych Horach. Na wierzchołku znajduje się duża barokowa kaplica św. Rocha zbudowana w latach 1661-66 po ustaniu zarazy panującej w Zlatych Horach. Kaplica jest niemym świadkiem potężnych bitew wojsk Prus z Austrią w kwietniu 1799 r. oraz w 1779 r. Obydwie zakończyły się zwycięstwem Austriaków. Ta druga była bardzo krwawa, dobrze broniące się na wzgórzu wojska austriackie pokonały liczącą 12 tys. Armię Prusaków, chcących zdobyć Zlate Hory, zabili ok. 1000 żołnierzy Pruskich, którzy nie umieli się poruszać z powodu oblodzenia i stromych stoków góry, zmuszeni zostali do ucieczki. Ciekawostką jest to, że zwycięskich wojsk było tylko 500, z czego zginęło tylko sześć osób. Kilka lat temu na łąkach w pobliżu odbywały się coroczne inscenizacje bitew. Szczyt był miejscem pielgrzymkowym. Obecnie kaplica jest powoli remontowana.
Szlaki: przez wierzchołek biegnie zielony szlak ze Zlatych Hor na Biskupią Kopę.Svatý Roch (472 m) (pol. Wzgórze św. Rocha)
Charakterystyczne wzgórze z kępą lasu na szczycie koło Wieszczyny pomiędzy Długotą, a masywem Biskupiej i Srebrnej Kopy (Zamkowej Góry). Na wierzchołku od 1686 r. znajdowała się kaplica Matki Bożej, rozbudowana w 1728 r. Była miejscem pielgrzymkowym, zbudowanym prawdopodobnie jako wotum dziękczynne po ustaniu epidemii. Nie wiadomo co stało się z budowlą, nie istniała już na początku XX w. Obecnie wierzchołek jest odludny i zarośnięty. Na stokach wzniesienia znajdują się rozległe łąki z pięknymi widokami na Góry Opawskie. W dolinie na zachód od szczytu miało znajdować się legendarne zaginione miasto Rosenau, w jego pobliżu rozciąga się Las Rosenau (sporny teren, o który bój toczył Prudnik i Jindřichov). Północnym stokiem biegnie granica polsko-czeska, zachodnim widokowa droga z Wieszczyny do Jindřichova, wschodnim linia kolejowa Krnov-Jesenik.
Szlaki: granicą państwa biegnie polski niebieski szlak z Wieszczyny na Przełęcz pod Zamkową Górą.

Vysoka (451 m) (pol. Ziębia Kopa)
Charakterystyczny wysoki szczyt znajdujący się po czeskiej stronie granicy we wschodniej części Lasu Prudnickiego koło wsi Barlultovice i Vysoka. W języku niemieckim nazywana była Finkenkoppe (Ziębia Kopa) rzadziej Hoffekuppe (Wysoka Kopa). Czeska nazwa Vysoka pochodzi od wsi u jej podnóża. W 1932 r. powstało na szczycie schronisko, chętnie odwiedzane przez mieszkańców Prudnika. Prawdopodobnie przestało istnieć podczas II wojny. Obecnie pozostały tylko ruiny. Pod górą prowadził żółto-czerwony szlak turystyczny z Dębowca do Barlultovic wzdłuż granicy państwa przez Dolinę Marii. Obecnie wzniesienie częściowo porośnięte jest lasem, a wschodnie i północno-wschodnie, strome i rozległe stoki wykorzystywane są na pastwiska. To właśnie z nich roztaczają się piękne i odległe widoki m.in na: Masyw Lipowca, Trzebinę, Opole, Prudnik, Las Prudnicki i masyw Biskupiej Kopy.Hranični Vrch (426 m)
Wzniesienie pomiędzy wzgórzem św. Rocha a masywem Biskupiej Kopy (Zamkowej Góry). Wierzchołek kilkaset metrów od granicy państwa z niebieskim szlakiem z Wieszczyny na Przełęcz pod Zamkową Górą. Szczyt w pobliżu Lasu Rosenau oraz legendarnego zaginionego miasta Rosenau.2 komentarze: