Ochrona przyrody

OCHRONA PRZYRODY

PARK KRAJOBRAZOWY GÓRY OPAWSKIE
Park Krajobrazowy Góry Opawskie został utworzony 26 maja 1988 r. równocześnie z Parkiem Krajobrazowym Góra św. Anny na powierzchni 4903 ha i otuliną 5033 ha. 75% powierzchni to lasy. Jego zadaniem jest chronić przyrodę Gór Opawskich, najdalej wysuniętego na wschód polskiego pasma Sudetów. Jest jednym z trzech parków krajobrazowych w woj. opolskim. Znajduje się w południowo-zachodniej części województwa na terenie gmin Głuchołazy, Prudnik i Lubrza.

Na terenie parku utworzono 4 rezerwaty:
- rez. Cicha Dolina: rezerwat leśny o powierzchni 56,94 ha. Chroni stary las mieszany z przewagą buka na zachodnim i północno-zachodnim stoku Zamkowej Góry i Srebrnej Kopy stromo opadającym do Doliny Bystrego Potoku. Górną granicą rezerwatu jest Saperska Droga i Złodziejska Ścieżka, dolną Bystry Potok. W rezerwacie wiele cennych gatunków roślin np. wawrzynek wilczełyko, naparstnica, pióropusznik strusi.

- rez. Las Bukowy: rezerwat leśny o powierzchni 21,12 ha rozciągający się na północnych stokach Przedniej Kopy ponad Białą Głuchołaską. Chroni dobrze zachowany las bukowy w wieku ok. 150 lat.

- rez. Nad Białką: rezerwat geologiczno-krajobrazowy o powierzchni 8,96 ha rozciągający się na północno-zachodnim stoku Przedniej Kopy ponad Białą Głuchołaską. Chroni dość dobrze zachowane ślady po wydobyciu złota na tym terenie w czasach średniowiecznych. Zachowały się głębokie wyrobiska, pozostałości szybów i wały.

- rez. przyrody Olszak: utworzony 6.12.2012 o powierzchni 24,2 ha. Chroni kwaśny las dębowy na południowym stoku Olszaka stromo opadającym do Doliny Złotego Potoku w którym występują bardzo rzadkie gatunki motyla Alabonia staintoniella (jedyne stanowisko w Polsce!) i Zanclognatha zelleralis.


Pomniki przyrody ożywionej na terenie parku
- Lipa drobnolistna (2 sztuki) - 180 lat, obwody 370 cm, 340 cm przy dworze w Jarnołtówku,
- Topola Biała: 120 lat, obwód 374 cm w parku przy dworze w Jarnołtówku,
- Dąb szypułkowy: 280 lat, obwód 545 cm w Lesie Prudnickim,
- Dąb szypułkowy: 430 lat, obwód 562 cm w Lesie Prudnickim,
- 2 dęby szypułkowe w Lesie Prudnickim pod Kapliczną Górą,
- Lipa drobnolistna: w Lesie Prudnickim pod Kapliczną Górą, razem z dębami tworzy grupę 5 pomnikowych drzew,
- Daglezja Szara: 170 lat, obwód 360 cm w okolicy Dębowca w Lesie Prudnickim,
- Lipa drobnolistna: 220 lat, obwód 531 cm w Pokrzywnej,
- Lipa drobnolistna: 370 lat, obwód 480 cm w Jarnołtówku.Zwierzęta
Na terenie parku występuje 163 gatunki zwierząt chronionych z czego 154 gatunki podlegają ochronie ścisłej.
- Ssaki 46 gatunków: m.in. dzik, sarna, jeleń, zając, kret, wiewiórka,
- ptaki 130 gatunków: m.in. Bocian Biały, Bocian Czarny, Dudek, Zimorodek, Dzięcioł (czarny, zielonosiwy, duży, średni, zielony) itd.
- płazy 16 gatunków: Żaba (wodna, trawna, śmieszka itd.), Kumak nizinny, Grzebiuszka ziemna, salamandra plamista itd.
- gady 6 gatunków: Zaskroniec, Gniewosz plamisty, Jaszczurka zwinka, Padalec zwyczajny
- nietoperze (ssaki) – Gacek Brunatny, Mopek Barbastella, Mroczek pozłocisty, Nocek duży, Nocek rudy, Nocek Natterera, Podkowiec mały. Zamieszkują dawne sztolnie po wydobyciu złota np. Bialska Jama.
Roślinność
Na terenie występuje ponad 500 gatunków roślin naczyniowych.
- objęte ochroną ścisłą 7 gatunków: np. Buławnik mieczolistny, Kruszczyk połabski, Lilia złotogłów, Storczyk męski,
objęte ochroną częściową 26 gatunków: m.in. czosnek niedźwiedzi, parzydło leśne, dziewięćsił bezłodygowy, naparstnica zwyczajna i purpurowa.
Najbardziej popularnym lasem w najwyższych partiach Parku Krajobrazowego do nie dawna był bór świerkowy, niestety z powodu inwazji kornika został prawie całkowicie wycięty, zostanie zastąpiony lasem mieszanym gatunkowo. Niżnej porastają buczyny sudeckie (Biskupia i Srebrna Kopa), grądy (Olszak, Lipowiec), rzadkie kwaśne lasy dębowe (Słoneczny Stok) oraz łęgi (Dolina Bystrego Potoku i Zameckiego Potoku).
Wytyczono kilka ścieżek przyrodniczo-dydaktycznych z tablicami edukacyjnymi
- Doliną Bystrego Potoku na Biskupią Kopę: długość 7.5 km
- Przez Górę Chrobrego w Głuchołazach: długość 5 km
- Z Pokrzywnej przez Olszak i Żabie Oczko do Jarnołtówka: długość 4,3 km
- Z Jarnołtówka do Rozdroża Pod Piekiełkiem : długość 2,0 km.


OBSZAR CHRONIONEGO KRAJOBRAZU MOKRE-LEWICE
Wschodnia głubczycka część Gór Opawskich w 1988 r. została objęta Obszarem Chronionego Krajobrazu Mokre-Lewice. Powierzchnia tego terenu wynosi 8190 ha. Rozciąga się na terenie gminy Głubczyce i częściowo gminy Branice. Obejmuje m.in. Graniczną Górę, Cygańską Górę, Gołębią Górę i Kocią Górę. Chroni pagórkowaty krajobraz pokryty lasami i użytkami rolnymi. Występują tutaj lasy jesionowo-olszowe, podgórskie łęgi jesionowe oraz grądy.
Teren wschodniej głubczyckiej części Gór Opawskich jest cichym miejscem bez tłumów ludzi. Nie ma tutaj miast, tylko spokojne wsie. Prawie nie spotkamy tutaj turystów pieszych, częściej za to możemy zobaczyć rowerzystów.


Po stronie Zlatohorskiej Vrchoviny nie ma ochrony krajobrazu na dużym terenie. Ochroną objęte są ślady po wydobyciu złota i innych metali w masywie Příčnego Vrchu w postaci sztolni i zapadlisk. Rezerwatem przyrody objęto teren w okolicy Sztolni Panny Marii Pomocnej III, w której zimuje kilka gatunków nietoperzy oraz Černé jezero w dolinie między Lysym a Zameckym Vrchem, jest siedliskiem wielu płazów m.in salamandry czy rzadkiej traszki karpackiej.
Pod Kravi Horą w dolinie Svinnego Potoku w pobliżu dawnej leśniczówki znajdują się 3 pomnikowe świerki zwane "Kral Smrku". Są to prawdopodobnie największe drzewa tego gatunku w Republice Czeskiej. Wymiary:
1) świerk: wysokość: 47 m, obwód pnia: 360 cm, szerokość korony: 11 m,
2) świerk: wysokość: 47 m, obwód pnia: 292 cm, szerokość korony: 8 m,
3) świerk: wysokość 45 m, obwód pnia: 307 cm, szerokość korony: 8 m.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Copyright © Góry Opawskie , Blogger