Zlatohorski Treking 2015

Zlatohorski Treking 2015

38 Zlatohorský Treking
Zlatohorský Treking to rajd turystyczny polegający na przejściu wyznaczonych tras: 5 km, 15 km, 25 km oraz 50 km, w tym roku nowością była nocna 25 km (start od godz: 3:00) przebiegających szlakami Zlatohorskiej Vrchoviny i Gór Opawskich. Organizatorem imprezy jest Studio4. Start i meta tras znajduje się w Miejskiej Informacji Turystycznej w Zlátych Horach (czas przejścia liczony jest do Biskupiej Kopy (w tym roku Petrove Boudy). Corocznie w imprezie bierze udział spora grupa turystów z Ziemi Prudnickiej. W imprezie uczestniczę po raz 5, jednak tym razem zamiast 50 km z powodu złego samopoczucia wybrałem 25 km.

RELACJA:
Po zapisaniu się w IT w Zlatych Horach o godz 9:15 wyruszamy na trasę. Maszerujemy przez miasteczko mijając wiele osób idących na trasy i już wracających z nocnej 25 km. Potem zielonym szlakiem przez las, wzdłuż strumienia do skansenu Zlátorudne Mlyny, przy których I punkt kontrolny (samoobsługowy). W ich pobliżu powstały nowe drewniane zabudowania: domek, a nieco dalej niewielka wieża widokowa.

Copyright © Góry Opawskie , Blogger