ABC miejsc

ABC miejsc 
Słowniczek z nazwami miejsc i obiektów na terenie Gór Opawskich. Jeżeli nie znalazłeś tutaj szukanej nazwy przejdź odpowiednio do działu: "Ciekawe miejsca", "Szczyty", "Szczyty - część czeska" lub "Tych miejsc już nie ma"

Barykady
Skrzyżowanie (przełęcz) dróg we wschodniej głubczyckiej części Gór Opawskich na południe od Gołębiej Góry. Odchodzą stąd drogi do Opawicy, Radyni i Dobieszowa. Znajduje się tutaj betonowy pomnik "25 lecia wyzwolenia Ziemi Głubczyckiej i powrotu do Macierzy", niegdyś ku czci Armii Czerwonej.
Szlaki: żółty okrężny z Pietrowic Głubczyckich.


Biała Głuchołaska
Największa rzeka Gór Opawskich. Wypływa spod Małego Dziada w Jesenikach. Płynie przez Jesenik, Mikulovice, Głuchołazy do Jeziora Nyskiego. Jej długość to ok. 50 km, 22 km w Polsce. W wielu miejscach tworzy malownicze przełomy np. w Głuchołazach u podnóża Grodowej Góry. Wzdłuż rzeki przez wiele km ciągną się miejscowości. Podczas długotrwałych opadów zamienia się w niszczący żywioł, najtragiczniejsze powodzie zanotowano w 1903 r. i 1997 r. Krótkie oberwanie chmury w Jesenikach wystarczy by spokojne i szerokie koryto zapełniło się i wystąpiło z brzegów.

Bolkowa Dolina
Obniżenie pomiędzy Bukową Górą i Biskupią Kopą na terenie Jarnołtówka, to najwyższa część tej miejscowości zwana Bolkowicami, niegdyś osobna wieś z pięknymi widokami. Obecnie znajdują się tutaj ośrodki wypoczynkowe np. "Ziemowit" oraz domki letniskowe. Kilka lat temu zamknięto jedyny w naszym paśmie wyciąg narciarski. Dnem doliny płynie Bolkówka, wypływająca z Gołębiego Źródła na północnym stoku Biskupiej Kopy (630 m), uchodzi do Złotego Potoku.
Szlaki: wychodzi stąd bardzo popularna szlak na Biskupią Kopę, biegnie tędy GSS czerwony.


Bystry Potok
Strumień odwadniający północne stoki masywu Srebrnej i Biskupiej Kopy. Bierze początek na wys. 720 m poniżej schroniska pod Kopą. Stromo schodzi do malowniczej doliny, którą płynie do Złotego Potoku na granicy Pokrzywnej i Jarnołtówka. Jego długość to ok. 4,5 km. Wzdłuż biegu potoku niegdyś prowadzono prace górnicze, wydobywano tutaj łupki np. w Gwarkowej Perci, poszukiwano też złota. Niegdyś stanowił granice księstw opolsko-raciborskiego i biskupów wrocławskich, dziś jest granicą rezerwatu przyrody "Cicha Dolina". Na strumieniu utworzono wodospady, jest też ujęcie wody.
Szlaki: wzdłuż potoku biegnie zielona ścieżka przyrodnicza na Biskupią Kopę.


Czyżyk (263 m)
Niewielkie wzniesienie na terenie Prudnika pokryte kompleksem ogródków działkowych wznoszące się nad rzeką Prudnik. Na szczycie w 2015 r. ustawiono małą platformę widokową, z której roztacza się panorama na miasto. U podnóża znajduje się stary, zabytkowy tzw. Czyżykowy Młyn.

Dolina Bystrego Potoku
Głęboka dolina pomiędzy Biskupią Kopą, Srebrną Kopą, Zamkową Górą i Bukową Górą o długości ok. 4 km. Dnem doliny płynie Bystry Potok, tworząc malowniczy przełom. Jest siedliskiem wielu gatunków roślin i zwierząt dlatego chroniona jest rezerwatem przyrody "Cicha Dolina". Pierwotnie była miejscem prac górniczych, wydobywano tutaj łupki, poszukiwano złota i uranu, o czym świadczą sztolnia i Gwarkowa Perć. Do 1947 r. była tutaj skocznia narciarska. Na początku doliny znajduje się polana z ołtarzem polowym, miejscem pięknych Pasterek w Boże Narodzenie, powyżej której przed II wojną była gospoda sanatorium "Seifen".
Szlaki: przez całą dolinę biegnie zielona ścieżka przyrodnicza na Biskupią Kopę, w dolnej części niebieski szlak "Przełomu Złotego Potoku"


Dolina Złotego Potoku
Długa i głęboka dolina po stronie czeskiej między Příčnym Vrchem a Biskupią Kopą i Vetřną, po stronie polskiej między masywem Biskupiej i Srebrnej Kopy a Czapką, Krzyżówką i Olszakiem. W górnej części zagospodarowana dawną kopalnią złota w Zlatych Horach, liczne zbiorniki oczyszczające wodę z metali ciężkich. Najpiękniejsza część doliny znajduje się na wysokości Pokrzywnej i Jarnołtówka, Złoty Potok tworzy w tym miejscu bardzo malowniczy przełom. Zamknięciem doliny jest stalowy most kolejowy w Moszczance. Potem rzeka płynie już prawie po równinnym przedgórzu do Prudnika.

Dolina Marii (Ziębia Doliną)
Leży we wschodniej części Lasu Prudnickiego pomiędzy Sępikiem a Vysoką (Ziębia Kopa). Przez środek doliny biegnie granica państwa oraz płynie Graniczny Potok, tworząc tutaj malownicze zakola. Nie wiadomo skąd wzięła się nazwa. Za czasów niemieckich była już tak nazywana. Miejsce określano jako bardzo urocze, ciche i romantyczne, tak jest do dziś. Biegł tędy czerwono-żółty szlak pieszy wytyczony przez MSSGV z Prudnika do schroniska na Vysokiej, prawdopodobnie znajdowało się tutaj miejsce odpoczynku.
Szlaki: żółty Prudnik-Trzebina.

Dębnicka Dolina
Dolina w środkowej części Lasu Prudnickiego pomiędzy Kobylicą, Świętą Górą, Zbylutem, Wróblikiem i Długotą. W czasach średniowiecznych znajdowało się tutaj Grodzisko Schlossplatz. Przepływa tędy Dębnicki Potok.

Droga Amalii
Zaczyna się powyżej ośrodka "Ziemowit". Biegnie wschodnim stokiem Biskupiej Kopy. Kończy się na Placu Langego. Ma około 2 km długości. Jest najpopularniejszym "szlakiem" zdobywania Biskupiej Kopy i drogą dojazdową do schroniska. 


Droga Dolna Świńska
Droga w masywie Góry Parkowej. Zaczyna się przy ul. Andersa w Głuchołazach koło wodociągów. Prowadzi pod Górą Parkową i dociera do granicy państwa w Podlesiu. Jej długość to około 3 km. Początkowym odcinkiem drogi prowadzi żółty szlak "Złotych Górników".

Droga Górna Świńska
Droga w masywie Góry Parkowej. Zaczyna się powyżej muszli koncertowej w Głuchołazach. Prowadzi poniżej Wiszących Skał, zboczem Przedniej i Średniej Kopy. Kończy się na Przełęczy Siodło. Ma długość około 2,7 km. Droga częściowo prowadzi przez rez. Las Bukowy.
Szlaki: niebieski wokół Góry Parkowej oraz przecina żółty "Złotych Górników.Droga Średnia Świńska
Droga w masywie Góry Parkowej. Zaczyna się przy początku Drogi Dolnej Świńskiej. Prowadzi zboczem Przedniej i Średniej Kopy i kończy się przy granicy państwa w Podlesiu. Jej długość to około 1,5 km.

Farny Stok
Wzniesienie będące południowym stokiem Czapki. Jako północna ściana zamyka suchy zbiornik retencyjny tworzony przez Tamę w Jarnołtówku na Złotym Potoku, rzeka płynąca u jego podnóża tworzy ładny przełom. Wierzchołek porośnięty jest lasem, na północ rozciągają się pola, na południe stromo opada do potoku. Znajduje się na nim spory kamieniołom przypuszczalnie związany z budową okolicznej tamy. Nazwa pochodzi od kościoła w pobliżu.

Gołębie Wzgórze (450 m)
Niewielkie wzniesienie jako część północno-wschodniego stoku Szyndzielowej Kopy. W pobliżu znajduje się stary mały stawek przeciwpożarowy.

Gołębie Źródło
Źródło Bolkówki. Wypływa na wys. 550 m z północnego stoku Biskupiej Kopy w pobliżu Kijowej Drogi.


Gołoborza
Niewiele osób wie, że także w Górach Opawskich występują gołoborza czyli naturalne rumowiska skalne bez drzew, porośnięte jedynie mchem. Należy jednak podkreślić, że nie są tak spektakularne jak np. w Górach Świętokrzyskich czy Karkonoszach z racji swoich rozmiarów i braku widoków. Mimo tego, możemy traktować je jako ciekawostkę naszego pasma.  

Gołoborze na Grzebieniu (więcej patrz dział "Legendy i miejsca tajemne")
Znajduje się na północnym stoku Biskupiej Kopy na Grzebieniu, północnym spłaszczeniu góry. Jego powierzchnia to ok. 100 m2. Owiane legendami gołoborze jest jedynym w polskiej części pasma. Jest to miejsce nieznane mimo tego, że w pobliżu biegnie bardzo popularny żółty szlak do schroniska.Gołoborze pod Małą Stříbrną
Małe gołoborze znajduje się poniżej szczytu Malej Stříbrnej na wschodnim stoku Srebrnej Kopy ponad Janovem. Na wierzchołku gołoborza pierwotnie musiał znajdować się jakiś budynek ( niektóre źródła mówią o schronie i platformie widokowej), o czym świadczą ślady w postaci stert kamieni i drzwiczek do pieca.

Gołoborze na Lysym Vrchu
Znajduje się na skalistym wierzchołku Lysego Vrchu w masywie Příčnego Vrchu ponad Zlatymi Horami. Jak na Góry Opawskie jest dość duże, porośnięte mchem, w niektórych miejscach krzewinkami jagód.

Gołoborze na Větrnej
Niewielkie znajdujące się na skalistym wierzchołku Větrnej. Przez gołoborze biegnie żółty szlak z Biskupiej Kopy do Mesta Albrechtice.

Góra Parkowa
Zachodnia część Gór Opawskich wznosząca się między Głuchołazami a Podlesiem. Składa się z 3 głównych szczytów: Przednia, Średnia i Tylna Kopa oraz Skalnej Góry, będącej częścią południowego stoku tej ostatniej. Od średniowiecza góra była intensywnie eksploatowana górniczo, wydobywano tutaj złoto do wojny trzydziestoletniej ( do ok.1650 r.), do dziś pozostało wiele śladów. Teren został zaadaptowany turystycznie już w XIX w. Powstały ścieżki spacerowe z uzdrowiska, źródła, miejsca odpoczynku, droga krzyżowa na Średniej i Przedniej Kopie stanęły wieże widokowe, ta druga ze schroniskiem i w pobliżu kościółkiem. U podnóża powstał Park Zdrojowy. Obecnie miejsce nie jest już tak popularne, część infrastruktury została zniszczona. Znajdują się tutaj dwa rezerwaty przyrody "Nad Białką" i "Las Bukowy". Od zachodu Górę Parkową opływa Biała Głuchołaska.

Górny Staw (Staw Łabędzi)
Znajduje się w górnej części parku zdrojowego w Głuchołazach (ul. Parkowa). Powstał w latach 90. XIX w. podczas największego rozwoju głuchołaskiego uzdrowiska. Towarzystwo Promenadowe wytyczyło wokół niego ścieżki spacerowe i miejsca odpoczynku, powstał mostek na wysepkę. Obecnie miejsce jest trochę zaniedbane ale planowana jest rewitalizacja tego terenu.

Grzebień (patrz dział "Legendy i miejsca magiczne)


Gwarkowe Skały
Ciąg niewielkich odsłonięć skalnych na stoku Bukowej Góry. Zaczynają się obok Piekiełka a kończą na szczycie Bukowej Góry.
Szlaki: Obok prowadzi żółty Jarnołtówek – Pokrzywna.

Hrozova (Trója)
Potok w głubczyckiej, wschodniej części Gór Opawskich. Wypływa na wys. 440 m ze wschodniego zbocza Granicznej Góry. Płynie wzdłuż granicy przez polski Pielgrzymów i zaginioną czeską wieś Pelhřimovy do Bohusova, gdzie uchodzi do Osobłogi. Długość to 16 km. 

Jodłowy Stok
Północny stok Bukowej Góry stromo opadający do Doliny Złotego Potoku. Ciągną się na nim ciekawe skałki zwane Karlikami, niegdyś wiele punktów widokowych dziś zasłonięte drzewami.
Szlaki: niebieski "Przełomu Złotego Potoku"

Las Osiek
Duży kompleks leśny rozciągający się na północym stoku Olszaka i przedpolu Gór Opawskich między Wierzbcem i Charbielinem. To pozostałość puszczy sudeckiej, niegdyś przez las biegła granica księstwa opolsko-raciborskiego (Prudnik) oraz biskupów wrocławskich (Nysa), obecnie granica powiatów nyskiego i prudnickiego. Do XIX w. mieszkali w nim smolarze. Nie prowadzi tutaj żaden szlak turystyczny, przez co jest odludny.

Las Prudnicki
Duży kompleks leśny jako jeden z masywów Gór Opawskich wznoszący się na południowy-wschód od Prudnika po Wieszczynę. Historycznie miasto Prudnik posiadało o wiele potężniejszy las, który ciągnął się aż po Biskupią Kopę. Na terenie kompleksu znajduje się wiele wzniesień z najwyższym Długotą (457 m) oraz m.in.Kozią Górą, Okopową, Kobylicą, Kraską, Wróblikiem, Zbylutem, Sępikiem. Od XIX w. na terenie zaczęła pojawiać się infrastruktura turystyczna. Powstały dwa klasztory z kościółkiem (Kozia i Kapliczna Góra), restauracja ze schroniskiem, wieża widokowa, tor saneczkowy (Okopowa), szlaki i miejsca odpoczynku. Część nie przetrwała II wojny, toczyły się w nim dość zacięte walki o czym świadczą okopy na Zbylucie i Krasce. Dziś jest to miejsce jest również piękne, wybudowano 2 wieże widokowe, nie spotkamy tutaj tłumu turystów , ale możemy wędrować gęstą siecią szlaków turystycznych odwiedzając wiele ciekawych miejsc.

Las Trzebiński
Kompleks leśny jako wschodni najniższy masyw Gór Opawskich. Wznosi się na wschód od Trzebiny po Krzyżkowice i granicę. Na terenie znajduje się kilka wzniesień z najwyższym Lipowiec (370 m) oraz Wężową Górą, Muflonem i Dębową Górą. Teren nigdy nie był nastawiony na turystów, służył wyłącznie do pozyskiwania drewna i owoców lasu. Podczas II wojny światowej musiały toczyć się w nim walki o czym świadczą okopy na północnym stoku Wężowej Góry. Do tej pory nie prowadzi tu żaden szlak turystyczny. Dzikość tego miejsca sprawia, że jest to teren bardzo odludny, cichy kryjący w sobie wiele tajemnic. Uroku lasowi dodaje bardzo duża ilość żyjącej tu zwierzyny. Wędrując tutaj nie da się nie spotkać saren jeleni czy zajęcy. 

Kijowa Droga
Droga w masywie Biskupiej Kopy, biegnąca jej północnym stokiem. Zaczyna się na Drodze Amalii na wysokości 540 m. Przecina Górną Drogę i czerwony szlak i dociera do granicy państwa. Ma około 1.3 km długości. Dawniej doprowadzała do kaplicy św Antoniego w Czechach po której teraz została mała dzwonnica, nazwa pochodzi od dawnego wykładania drogi drewnianymi balami w podmokłych miejscach.

Kletnica
Zwana też Starynką. Wypływa obok dworu w Konradowie. Płynie przez całą wieś do Głuchołaz, gdzie uchodzi do Białej Głuchołaskiej. Długość to ok. 3 km.

Krzyżkowicki Potok
Wypływa z północnych stoków Lipowca w Lesie Trzebińskim. Płynie najpierw przez las pod Wężową Górą, następnie wychodzi na pole i kieruje się do żwirowni w Skrzypcu, tu uchodzi do rzeki Prudnik. Długość to ok. 4 km.

Morskie Oczko
Kamieniołom zalany wodą na południowo-wschodnim stoku Olszaka powyżej drogi z Pokrzywnej do Jarnołtówka. Latem pokryty zieloną rzęsą wodną. Mniejszy i mniej znany od Żabiego Oczka na zachodnim stoku Olszaka, często bywa z nim mylone.
Szlaki: niebieski "Przełomu Złotego Potoku" 


Murki Graniczne
Kamienne niewysokie murki ciągnące się po czeskiej stronie w pobliżu granicy państwa pod Biskupią Kopą. Ich przeznaczenie jest zagadkowe, pojawiają się sugestie, że dawniej mogły wyznaczać granicę folwarku biskupiego.
Szlaki: obok biegnie żółty ze Zlatych Hor. 

Nowa Droga
Zaczyna się przy nieistniejącej leśniczówce na Anusi. Prowadzi wschodnim stokiem Biskupiej Kopy i kończy się na skrzyżowaniu z Płuczkową Drogą poniżej Przełęczy Mokra. Ma długość około 1,8 km. Drogą miały się kiedyś przemieszczać tabory cygańskie, ponieważ biegł tędy trakt z Jarnołtówka do Petrovic. Wzdłuż początkowego odcinka rosną stare daglezje, pomnik przyrody.
Szlaki: górnym odcinkiem biegnie zielona ścieżka przyrodnicza na Biskupią Kopę.

Olešnice
Wypływa z zachodnich stoków Příčnego Vrchu w pobliżu źródeł Opawicy. Płynie przez Hořni i Dolni Udoli do Ondřejovic, tutaj stanowi granicę państwa z Podlesiem. Uchodzi do Białej Głuchołaskiej w Mikulovicach.

Opawica
Wypływa z południowych stoków Příčnego Vrchu w pobliżu źródeł Olešnicy na wys. 850 m. Płynie przez Heřmavovice, Komore, Holčovice, Mesto Albrechtice, Opawicę, do Krnova, gdzie uchodzi do Opavy. Na odcinku od Opawicy do Krasnego Pola jest rzeką graniczną między Polską Czechami, przyjmuje się ją również jako granicę Gór Opawskich.

Osobłoga (czes. Osoblaha)
Jedna z głównych rzek Gór Opawskich. Wypływa z zachodnich stoków Kutnego Vrchu (Solnej Hory), z obmurowanego źródła. Płynie głęboką doliną między Vetřną, Biskupią i Srebrną Kopą a Solną i Kravi Horą przez Petrovice, Janov, Jindřichov, Osoblahę. Na granicy państwa wpada do niej rzeka Prudnik i dalej przez Racławice Śl. Głogówek płynie do ujścia do Odry w Krapkowicach. Długość to 65 km. Rzeka podczas powodzi potrafi być bardzo groźna. W 1903 r. zburzyła potężny most kolejowy w Racławicach Śl.

Petrovy Boudy
Przełęcz na wys. 706 m między Biskupią Kopą a Vetřną. Niegdyś funkcjonowało tutaj schronisko oraz hotel, ostatni budynek spłonął w 1996 r. Stokiem Małej Kopy (Vetřna) biegł wyciąg narciarski. Przez przełęcz przechodzi asfaltowa droga ze Zlatych Hor do Petrovic. Miejsce jest popularnym węzłem szlaków, wychodzi stąd szlak na Biskupią Kopę o długości 1,5 km.
Szlaki: zielony z Petrovic na Biskupią Kopę, żółty z Mesta Albrechtice przez Vetřną na Biskupią Kopę.

Plac Konrada Habla
Jest to leśny placyk na zachodnim stoku Srebrnej Kopy Konrad Habel był zasłużonym mieszkańcem i radnym Prudnika w latach przedwojennych. Posiadał majątek z cegielnią przy dzisiejszej ul. Jesionkowej. W 1917 r. jego imieniem nazwano ten plac na którym ustawiono kamień z nazwą. Zaginął on w latach II wojny. W 2011 roku z inicjatywy potomków Habla postawiono kopię kamienia. Jest tutaj miejsce odpoczynku.
Szlaki: żółty Pokrzywna Jarnołtówek.

Plac Paula Lange
Jest to leśny placyk na wschodnim stoku Biskupiej Kopy. Paul Lange to zasłużony burmistrz Prudnika, inicjator budowy pobliskiego schroniska. Pierwotnie na kamiennym pomniczku była tablica z nazwą, dziś zastąpiona obrazem Maryi.
Szlaki: żółty Pokrzywna Jarnołtówek oraz ścieżka przyr. na Biskupią Kopę. 


Płuczkowa Droga
Zaczyna się na granicy Pokrzywnej i Jarnołtówka. Prowadzi Doliną Bystrego Potoku. Kończy się na skrzyżowaniu poniżej Przełęczy Mokra. Ma około 3 km długości. Drogą prowadzi ścieżka przyrodnicza na Biskupią Kopę a także w dolnej części niebieski szlak okrężny. Jej nazwa pochodzi od dawnej nazwy Bystrego Potoku oraz wydobywanego tu kiedyś złota.

Płuczkowy Stok
Wschodnie zbocze Bukowej Góry stromo opadające do Doliny Bystrego Potoku. Nazwa pochodzi od prowadzonych prac górniczych np. kamieniołom Gwarkowa Perć, poszukiwano też złota. U podnóża znajduje się polana z ołtarzem miejscem Pasterek i Mszy św. dalej znajdowała się widownia dla skoczni narciarskiej.

Potok św. Antoniego
Wypływa z północno-zachodniego stoku Biskupiej Kopy na wys. 500 m poniżej dawnej kaplicy św. Antoniego. Przekracza granicę w pobliżu Wiatracznej Góry. Płynie do Jarnołtówka, gdzie uchodzi obok dawnego młyna poniżej tamy. Długość to ok. 1,5 km.

Prudnik (rzeka)
Jedna z czterech głównych rzek Gór Opawskich odwadniająca północne stoki pasma. Wypływa na północnych stokach Czapki koło Kondradowa. Następnie płynie obok Charbielina, Wierzbca, przez Las Niemysłowicki do Prudnika (tutaj wpada Złoty Potok), skąd jako już duża rzeka opływa miasto i kieruje się przez Dytmarów do Racławic Śl. przed którymi wpada do Osobłogi. Jej długość to ok. 30 km. Historycznie nazywana była Wielką Prądną, to od niej powstała nazwa miasta Prudnik. 


Przełęcz Mokra
Zwana też pod Kopą. Jest to przełęcz na wysokości 707 m.n.p.m pomiędzy Biskupią Kopą i Srebrną Kopą. Biegnie tędy granica państwa. Znajdują się tutaj resztki kamiennych budowli być może WOP. Dawniej od strony Petrovic biegł znakowany szlak.
Szlaki: GSS czerwony, żółty Pokrzywna-Jarnołtówek oraz narciarski Pętla Wolfa.

Przełęcz pod Pasterką
Przełęcz na wysokości 472 m pomiędzy Bukową Górą i Biskupią Kopą. Rozpoczyna się tutaj Droga Amalii, która jest najpopularniejszym szlakiem na Biskupią Kopę. Polana na przełęczy często jest wykorzystywana jako skład wyciętego drewna, znajduje się tutaj wiata turystyczna.

Przełęcz pod Zamkową Górą
Przełęcz na wysokości 508 m.n.p.m pomiędzy Zamkową Górą a Srebrną Kopą. Z tym miejscem związana jest legenda o kobiecie która została tu pochowana a na jej grobie jest biały kamień. Przebiega tędy granica państwa, GSS czerwony oraz żółty Jarnołtówek – Pokrzywna. Na przełęczy ustawiono tablicę informacyjną oraz budkę dla turystów.Przełęcz Siodło
Przełęcz na wysokości 505 m.n.p.m w masywie Góry Parkowej pomiędzy Średnią Kopą i Tylną Kopą. Kończy się tu Droga Krzyżowa z kamiennymi stacjami prowadząca od części zdrojowej Głuchołaz.
Szlaki: GSS czerwony, niebieski wokół Góry Parkowej oraz narciarski zielony.

Rozdroże pod Trzebiną
Polne rozdroże dróg na północ od Zbyluta i Sępika. Stoi tutaj krzyż.
Szlaki: niebieski "Lasów Królewskiego Miasta Prudnika".


Saperska Droga
Zaczyna się w Pokrzywnej powyżej leśniczówki. Prowadzi zachodnim stokiem Szyndzielowej Kopy a następnie Zamkowej Góry. Kończy się na Przełęczy pod Zamkową Górą. Jej długość to ok. 2,5 km. Zbudowana została przez saperów z Nysy przed I wojną światową, stąd nazwa. Wzdłuż drogi miejscami ciągną się wychodnia skalne oraz jest granicą rezerwatu przyrody "Cicha Dolina".
Szlaki: żółty Pokrzywna-Jarnołtówek.

Sarni Potok i Zdrojnik
Potoki w masywie Góry Parkowej. Wypływają ze stoków Średniej Kopy, Zdrojnik ze Studni Jakubowej. Na Sarnim w czasach wydobywania złota znajdowała się tama piętrząca wodę do zbiornika służącego do płukania złota. Oba strumienie szybko się łączą i już jako Zdrojnik płyną przez część zdrojową Głuchołaz, zasilając Górny Staw, dawne kąpielisko i brodziki do hydroterapii w parku zdrojowym. Uchodzi do Białej Głuchołaskiej. Ma długość ok 2 km.

Siedlisko Bobrów
Znajduje się na Zameckim Potoku na łąkach pomiędzy Wieszczyną a Moszczanką pod Trupiną. Bardzo dobrze widać tutaj pracę bobrów, charakterystycznie pościnane drzewa, tamy i duże rozlewiska.


Słoneczny Stok
Południowy stok Krzyżówki stromo opadający do Doliny Złotego Potoku. Ciągną się na nim ciekawe odsłonięcia skalne zwane Karolinkami. Niegdyś bardzo popularny wśród turystów, rosła tutaj Samotna Sosna, był tor saneczkowy i drewniana Altana Miłości.
Szlaki: niebieski "Przełomu Złotego Potoku".


Solna Ścieżka
Zaczyna się powyżej Schroniska pod Biskupią Kopą przy granicy państwa. Biegnie północnym stokiem pod wierzchołkiem do Krzyża Pojednania. Jej długość to 700 m.

Svinný Potok – strumień i dawna leśniczówka
Wypływa z północnych stoków Solej Hory, w pobliżu Hrebennego. Płynie w dolinę, obok dawnej leśniczówki pod Kravi Horą do Jindřichova, gdzie uchodzi do Osobłogi
Leśniczówka: budynek leśniczówki położony głęboko w lesie był tutaj od 200 lat do 1970 r. mieszkał tu leśniczy, potem był to obiekt rekreacyjny. Co ciekawe nigdy nie został doprowadzony tutaj prąd. W 2008 r. zburzono budynek leśniczówki z powodu złego stanu. Zachowano stodołę, którą przebudowano na duże i ciekawe miejsce odpoczynku.Stawek
Jest to niewielki stawek przeciwpożarowy pod Szyndzielową Kopą. Dawniej był celem spacerów turystów. Niedaleko stawku prowadzi żółty szlak Jarnołtówek- Pokrzywna.


Ścieżka Langego
Zaczyna się na Placu Langego i doprowadza do Schroniska pod Biskupią Kopą. Ma około 0,7 km długości. Przy drodze swoje źródło ma Bystry Potok. Nazwa pochodzi od niemieckiego burmistrza Prudnik, budowniczego schroniska.
Szlaki: najpopularniejszy na Kopę żółty Pokrzywna-Jarnołtówek oraz ścieżka przyrodnicza.

Tama na Sarnim Potoku
To najstarszy zabytek hydrotechniczny na Śląsku pod Przednią Kopą. Tama służyła do gromadzenia wody dla górników do płukania złota. Miała 3 m wysokości i 15 m długości. Głębokość utworzonego zbiornika dochodziła do 2 m. Obecnie tama jest słabo widoczna i nie gromadzi już wody. Przez zaporę przebiega żółty szlak "Złotych Górników.

Trzebinka (Hranicny Potok)
Wypływa z południowych stoków Długoty. Jako Hraničny Potok płynie wzdłuż granicy przez Dolinę Marii pod Vysoką. W Trzebinie wpływa na teren Polski tu nazywana jest już Trzebinką płynie przez całą wieś i uchodzi do rzeki Prudnik koło żwirowni w Skrzypcu. Długość to ok. 11 km.

Trzy Granice pod Sępikiem
W tym miejscu stykały się dawniej trzy granice Jindrichova, Trzebiny, oraz lasów Prudnika. W 2007 roku odnaleziono to prusko – austriacki kamień graniczny z orłem pruskim i koroną który został tu wmurowany. Na Trzech Granicach pod Sępikiem znajduje się drewniany mostek Andrzeja oraz przebiega tędy żółty szlak Prudnik - Trzebina.

Vojtův Pramen
Źródło na północnym stoku Solnej Hory. Ma drewniany wypływ wody. Obok znajduje się miejsce odpoczynku.
Szlaki: niebieski na Solną Horę.


Zamecki Potok
Wypływa z południowego zbocza Jodłowego Wzgórza w pobliżu Zamkowej Góry z legendarnego Lasu Rosenau. Płynie polami pod Młyńską Górą i Trupiną, w tym miejscu zasiedlany jest przez bobry dalej wzdłuż Moszczanki do ujścia w Łące Prudnickiej do Złotego Potoku. Długość to ok 4,5 km.

Złodziejska Ścieżka
Zaczyna się na Przełęczy pod Zamkową Górą, jako dalszy bieg Saperskiej Drogi. Prowadzi stokiem Srebrnej Kopy. Kończy się na Przełęczy Mokra. Jej długość to około 2.2 km. Przy drodze znajduje się Plac Habla, częściowo jest granicą rezerwatu "Cicha Dolina".
Szlaki: żółty Pokrzywna-Jarnołtówek oraz GSS czerwony.

Złote Jezioro (Zlate Jezero)
Dość duże jeziorko będące rezerwatem przyrody pomiędzy Zlatymi Horami a Konradowem w pobliżu granicy państwa. Na stawie bardzo często można spotkać rodzinę łabędzi i kaczki. Piękny stąd widok na Biskupią Kopę, szczególnie przed zachodem słońca.

Złoty Potok
Jedna z głównych rzek Gór Opawskich. Wypływa na wys. 750 m na zachodnim stoku Solej Hory w Hermanovicach. Płynie głęboką doliną między Příčnym Vrchem a Biskupią Kopą i Vetřną odwadniając tereny górnicze po kopalni złota dalej przez Zlate Hory wpływa do Polski i Jarnołtówek, Pokrzywną, Moszczankę, Łąkę Prudnicką płynie do Prudnika, gdzie wpada do rzeki Prudnik. Rzeka na co dzień wygląda niepozornie jednak potrafi stać się potężnym żywiołem. Najtragiczniejsze powodzie z 1903 r. i 1997 r. obie burzyły wiele domów, ta pierwsza zabrała kościół oraz most kolejowy w Pokrzywnej. W 1907 r. po wielkiej powodzi zbudowano kamienną tamę w Jarnołtówku, tworzącą suchy zbiornik rentencyjny. Potok tworzy piękny przełom na terenie Pokrzywnej i Jarnołtówka. Długość to ok. 23 km. Co ciekawe źródła Złotego Potoku i Osobłogi położone są blisko siebie, wody tych rzek po kilkudziesięciu km znów się łączą. 


Źródło Juvenia
Obmurowane źródełko na północnym stoku Przedniej Kopy.
Obok źródełka biegnie niebieski szlak pod Górą Parkową.

Źródło Osobłogi (Pramen Osoblahy)
Obmurowane źródło na zachodnim stoku Solnej Hory, w pobliżu przełęczy między Solną Horą a Vetrną. Jest bardzo wydajne. Podczas rajdów długodystansowych np. Rajd Prudnik-Pradziad i Prudnicki Maraton Pieszy jest popularnym wodopojem. Obok znajduje się miejsce odpoczynku, biegnie tędy asfaltówka z Hermanovic do Petrovic.
Szlaki żółty z Biskupiej Kopy do Mesta Albrechtice oraz zielony z Komory do Hermanovic.

2 komentarze:

Copyright © Góry Opawskie , Blogger