Nowy przewodnik: Głuchołasko-Zlatohorskie Zagłębie Złota

Nowy przewodnik - "Głuchołasko-Zlatohorskie Zagłębie Złota"
Kilka dni temu mieszkańcom i turystom odwiedzającym Góry Opawskie udostępniono nowy przewodnik turystyczny "Głuchołasko-Zlatohorskie Zagłębie Złota". Publikacja została napisana przez historyka i przewodnika  dr Pawła Szymkowicza. Przewodnik składa się z 80 stron, podzielony został na 4 rozdziały w dwóch językach polskim i czeskim. Pierwszy rozdział opisuje historię górnictwa złota w okolicach Głuchołaz i Zlatych Hor, która zaczyna się w średniowieczu - w XII w., choć poszukiwanie złota mogli prowadzić już wcześniej Celtowie. Drugi rozdział zawiera opis trasy przejścia żółtego szlaku "Złotych Górników" w masywie Góry Parkowej w Głuchołazach o długości 6 km. Rozdział trzeci dotyczy Udolskiej Górniczej Śnieżki Dydaktycznej (Údolská hornická naučná stezka) o długości 7 km prowadzącej z Horní Údolí do Dolni Údolí. Czwarta część to opis przejścia Zlatohorskiej Górniczej Ścieżki Dydaktycznej (Zlatohorská naučná hornická stezka) o długości 17 km prowadzącej pętlą ze Zlatych Hor. Obie te trasy znajdują się w czeskiej części Gór Opawskich w masywie najwyższego szczytu pasma - Příčný Vrch (975 m).  Przewodnik oprowadza czytelnika i pozwala poznać historię najciekawszych miejsc związanych z górnictwem złota w Górach Opawskich. Teksty wzbogacone są licznymi fotografiami oraz mapkami. Najwięcej miejsc z górniczą przeszłością posiada masyw Příčnego Vrchu gdyż to tam wydobycie złota i innych metali prowadzono od XII w. do lat 90. XX w. Uważa się, że góra ta jest najbardziej przekopanym szczytem w Sudetach. Szacuje się, że w jej wnętrzu znajduje się łącznie około 120 km korytarzy górniczych. Stąd wędrując po powierzchni masywu natrafiamy na liczne wejścia do sztolni, zapadliska czy inne pozostałości dawnej infrastruktury. Możemy tutaj wejść także pod ziemię - udostępniona do zwiedzania z przewodnikiem jest Poštovní štola (Sztolnia Pocztowa). Publikacja pozwoli odkryć te miejsca, a w połączeniu z panoramami jakie oferuje Příčný Vrch może uatrakcyjnić nam wycieczkę.Publikacja została wydana przez Urząd Miejski w Głuchołazach. Przewodnik można nabyć bezpłatnie w Centrum Informacji Turystycznej w Głuchołazach (Plac Basztowy 4a - obok Wieży Bramy Górnej) oraz w Wydziale Promocji, Turystyki i Sportu Urzędu Miejskiego (Rynek w Głuchołazach). Kontakt z IT - TUTAJ

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Copyright © Góry Opawskie , Blogger